ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก ของนายธนากร สมันศรี เอกนิติศาสตร์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี้


วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายธนากร สมันศรี
ชื่อเล่น โก๋
เกิดวันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ.2529
ที่อยู่บ้านเลขที่ 63 หมู่ 2 ตําบล บ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 54160
กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชฎัหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
เอก นิติศาสตร์ โปรแกรมชิชา นิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
ที่ฝึกงาน ศารแพ่งรัชดา กรุงเทพมหานคร
ระยะเวราในการฝึกงาน ตั้งแต่ 3พฤศจิกายน-30มกราคม 2552
สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อได้รู้ถึงการไตร่สวนคดี การพิจารณาคดี

ปฏิบัติการweb blog เพื่อประสบการณ์วิชาชีพ
นาย ธนากร สมันศรี นิติศาสตร์ปี4

ความคิดเห็น